free amp template

NDT WORKSHOP 2020

Hukvaldy
28.-29.4.2020

Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT.

MÍSTO KONÁNÍ

Wellness hotel Hukvaldy

PROGRAM

Časový program se individuálně upraví podle délky příspěvků

1. den
28.4. (úterý)

9:10 - 9:40                                       Registrace účastníků


9:50 - 10:00         Úvodní slovo, zahájení workshopu


10:00 - 11:15                                           1. blok přednášek

11:15 - 11:40                                                 Coffeebreak

11:40 - 13:00                                     2. blok přednášek

13:00 - 14:30               Oběd a check in (ubytování)


14:40 - 16:00                                    3. blok přednášek

16:00 - 16:20                                            Coffeebreak

16:20 - 17:30                                  4. blok přednášek

od 19:30                           Společenský večer v restauraci U Námořníka (přes cestu od hotelu)


2. den
29.4. (středa)

9:30 - 10:45                                 5. blok přednášek

10:45 - 11:20                                             Coffebreak

11:20 - 12:00                                  6. blok přednášek

12:30 - 13:15                                                            Oběd


13:15 - 14:00                                       Závěrečná diskuse,
                                  zhodnocení a ukončení Workshopu

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA

Cenu za dvoudenní NDT Workshop 2020 včetně ubytování najdete v přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou ji prosím zašlete na email: info@cndt.eu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování nás kontaktujte na emailu info@cndt.eu.