html5 templates

NDT WORKSHOP 2020

Ostrava
termín: 15.9. 2020

Výročí založení firem PTS Josef Solnař a NDtest

Workshop 2020 Hukvaldy je přesunut na jaro roku 2021.
Plánujeme však odlehčenou verzi v Ostravě

Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT.

PROGRAM

Časový program se individuálně upraví podle délky příspěvků

15.9. (úterý)

11:00 - 11:45                                        Registrace účastníků,
                                                                Coffeebreak - oběd


11:45 - 12:00         Úvodní slovo, zahájení workshopu


12:00 - 13:00                                          1. blok přednášek

13:00 - 13:15                                                   Coffeebreak

13:15 - 14:15                                            2. blok přednášek

od 14:30 - 16:00                                             Schůze ČNDT

16:00 - 16:15                                                    Coffeebreak

od 17:00 - 19:00                                               Networking

VSTUPNÉ

Jste členem RS6?

Vaše vstupné je:
0,- Kč
  • přednášky a diskuze
  • v ceně je zahrnuto občerstvení
  • v ceně není zahrnuto ubytování

Nejste členem RS6?

Vaše vstupné je:
500,- Kč
  • přednášky a diskuze
  • v ceně je zahrnuto občerstvení
  • v ceně není zahrnuto ubytování
Harmony Club Hotel

UBYTOVÁNÍ

Zajistili jsme levnější ubytování v hotelu Harmony, který je 4 zastávky tramvají a to ve výši 20%.
A nebojte se tramvaje, v Ostravě se jezdí takto.

Případným zájemcům pak poskytneme slevový kupón pro ubytování.

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA

Cenu za dvoudenní NDT Workshop 2020 včetně ubytování najdete v přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou ji prosím zašlete na email: info@cndt.eu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování nás kontaktujte na emailu info@cndt.eu.