best free html templates

NDT WORKSHOP 2019
JE JIŽ ZA NÁMI


Green Inn Hotel Ostravice
16.-17.4. 2019

Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Fotografie jsou připraveny v neveřejné sekci.
Chcete se na ně podívat? Napište si o přístup na info@cndt.eu nebo využijte kontaktní formulář dole.

MÍSTO KONÁNÍ

Green Inn Hotel Ostravice

PROGRAM

Časový program se individuálně upraví podle délky příspěvků

1. den
16.4. (úterý)

9:10 - 9:40                                       Registrace účastníků


9:50 - 10:00         Úvodní slovo, zahájení workshopu


10:00 - 11:15                                           1. blok přednášek

Ing. Bernard Kopec - Využití nedestruktivních metod ve výtvarném umění 

Ing. Martin Sondel, Ph.D. - Nejčastější vady svarových spojů a jejich příčiny

Ing. Josef Neugebauer - Co vlastně hledá defektoskopec při NDT zkoušení?


11:15 - 11:40                                                 Coffeebreak

11:40 - 13:00                                     2. blok přednášek

doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. - Zkoušení bezešvých ocelových lahví metodou akustické emise

Ing. Petr Kornatovský - Etika inspektora NDT versus požadavky zákazníka v NDT – MT, PT13:00 - 14:30               Oběd a check in (ubytování)


14:40 - 16:00                                    3. blok přednášek

Ing. Šnajberk Jaroslav - Přehled požadavků na aktuální magnetický stav materiálu při nedestruktivním zkoušení některými elektromagnetickými metodami

Brus Jiří - UT PA systémy při měření tlouštěk stěn

Meric Karaoguz - Ether NDE Conventional and Advanced NDT Methods & Products


16:00 - 16:20                                            Coffeebreak

16:20 - 17:30                                  4. blok přednášek

Ing. Šnajberk Jaroslav - Koncepce a možnosti využití přístroje DVP pro zkoušení vířivými proudy z vývoje firmy PTS 

Bc. Dalibor Solnař, MBA - Konec dobrý, všechno dobré ...od 18:00                                    první převozy do "Beskydského pivovárku" - je to proto, abychom
                                                     Vás všechny stihli převézt na první exkurzi a taky proto,
                                                      že už jistě někteří 
z Vás budou mít žízeň na pivo.

od 19:30                                      Společenský večer spojený s exkurzí v "Beskydském pivovárku"


2. den
17.4. (středa)

9:30 - 10:45                                 5. blok přednášek

Ing. Bernard Kopec - Vady a jejich detekce NDT

Vaňák Ivo - UT PA systém a měření délky trhlin 

Ing. Josef Neugebauer - Činnost COP TÜV NORD Czech – novinky v akreditaci

10:45 - 11:20                                             Coffebreak

11:20 - 12:00                                  6. blok přednášek

dvojitá přednáška od Ing. Jakub Zaoral

Porovnání některých metod používaných při provádění pozitivní materiálové identifikace (PMI)
Frekventované chyby při skládání zkoušky (jen krátce)

Ing. Kateřina Šindlerová - Možnosti získání dotace na školení NDT


12:30 - 13:15                                                            Oběd


13:15 - 14:00                                       Závěrečná diskuse,
                                  zhodnocení a ukončení Workshopu

OBSAH PŘEDNÁŠEK

průběžně doplňováno

Vady a jejich detekce NDT

Vada (diskontinuita, necelistvost, nehomogenita apod.) jako informační zdroj nekvality v systému managementu kvality, zjistitelné NDT. Přehled nejčastěji vyskytujících se diskontinuit, jejich vznik a zjistitelnost NDT.

 cca 40 min

Využití nedestruktivních metod ve výtvarném umění

Používání nedestruktivních (neinvazních ) metod (metody rentgenové a infračerveného záření) k detekci složení přemalovaných vrstev a rozpoznávání padělků ve výtvarném umění. Ukázky praktického využití při analýze několika významných obrazů.

 cca 20 min

Zkoušení bezešvých ocelových lahví metodou akustické emise

Problematika návrhu klasifikačních kritérií pro účely zkoušení vysokotlakých bezešvých ocelových lahví metodou akustické emise. Prezentace vybraných výsledků hydrostatických a pneumatických destrukčních zkoušek, jenž byly využity v samotném návrhovém procesu.  

Etika inspektora NDT versus požadavky zákazníka v NDT – MT, PT

Zachování kvality vyhodnocování dílců a zachování si vysoké míry odpovědnosti (a dobré jméno) inspektora oproti požadavku zákazníka.davky zákazníka v NDT – MT, PT

UT PA systémy při měření tlouštěk stěn 

UT PA systém a měření délky trhlin 

Činnost COP TÜV NORD Czech – novinky v akreditaci

Příspěvek se zabývá představením akreditovaného Certifikačního orgánu pro personál NDT. Dále pak budou zmíněny jednotlivé certifikační programy a nově akreditovaný program pro UT zkoušení bodových svarů.

cca 25 min

Co vlastně hledá defektoskopec při NDT zkoušení?

Terminologie necelistvostí, diskontinuit,… ve světle norem.

cca 20 min

Koncepce a možnosti využití přístroje DVP pro zkoušení vířivými proudy  z vývoje firmy PTS 

Přehled požadavků na aktuální magnetický stav materiálu při nedestruktivním zkoušení některými elektromagnetickými metodami

Porovnání některých metod používaných při provádění pozitivní materiálové identifikace (PMI)

Stručný popis problematiky záměn materiálů, výhod a nevýhod vybraných metod a jejich porovnání.


Frekventované chyby při skládání zkoušky (jen krátce)

Porovnání jednotlivých částí zkoušky z hlediska úspěšnosti napříč metodami NDT a popis některých častých chyb vedoucích k neúspěšné zkoušce.

Možnosti získání dotace na školení NDT

Podmínky pro získání dotace v projektu POVEZ II a jednotlivé kroky nutné k vyřízení žádosti.

Nejčastější vady svarových spojů a jejich příčiny

Cílem přednášky je upozornit na nejčastěji se opakující vady svarových spojů zjišťované zejména při svařování ocelových konstrukcí a potrubí energetických zařízení. Tyto typické vady a problémy při svařování jsou pozorovány jednak před výrobou v průběhu kvalifikací postupů svařování a dále pak při vlastní realizaci. Příčiny vad budou vysvětleny na základě dlouhodobých zkušeností z inspekčních činností.

Konec dobrý, všechno dobré ...

Ether NDE Conventional and Advanced NDT Methods & Products

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA

Cenu za dvoudenní NDT Workshop 2019 včetně ubytování najdete v přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou ji prosím zašlete na email: info@cndt.eu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování nás kontaktujte na emailu info@cndt.eu.

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

Chcete-li se podívat, jaká byla náplň předchozích ročníků - rozklikněte si odkaz z patičky stránky.