create a website

NDT WORKSHOP 2018
JE JIŽ ZA NÁMA


Hotel PROSPER
Čeladná 25. - 26.4.2018


Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Fotografie jsou připraveny v neveřejné sekci.
Chcete se na ně podívat? Napište si o přístup na info@cndt.eu nebo využijte kontaktní formulář dole.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel PROSPER, Čeladná

PROGRAM

Časový program se individuálně upraví podle délky příspěvků

STŘEDA 25.4.2018

9:10 - 9:40                                       Registrace účastníků


9:50 - 10:00         Úvodní slovo, zahájení workshopu


10:00 - 11:15                                           1. blok přednášek

Ing. Bernard Kopec - Potřebujeme technické normy NDT?
Ing. Alexander Popov - Hodnocení kvality svarů při zkoušení ultrazvukem technikou phased array
Ing. Jan Kropáček - Zabezpečení radionuklidového zdroje

11:15 - 11:40                                                 Coffeebreak

11:40 - 13:00                                     2. blok přednášek

Ing. Petr Kornatovský - Vady z NDT–MPI, NDT-FPI v praxi a příčiny jejich vzniku
Ing. Zuzana Pašková, MBA - Povinnosti držitele povolení při používání zdrojů ionizujícího záření
Ing. Bernard Kopec - Hodnocení Widmannstättenovy struktury ultrazvukem


13:00 - 14:30               Oběd a check in (ubytování)


14:40 - 16:00                                    3. blok přednášek

German Markarjanc - Novinky v přístrojové technice RT, UT a PT
 Ing. Martin Marek Ph.D. - Metody a využití měření magnetických vlastností materiálů v NDT
Dr. Winfried Staib - In-line production control using XRF measurements systems

16:00 - 16:20                                            Coffeebreak

16:20 - 17:30                                  4. blok přednášek

Ing. Jakub Zaoral - Porovnání užívaných metod při ZMJ, ZMS a PMI
Ing. Petra Hanzlíková - Jak získat dotaci na kvalifikaci NDT
Ing. Jaroslav Šnajberk - Přehled vlastností příložných snímačů pro zkoušení vířivými proudy


od 19:30                                      Společenský večer

ČTVRTEK 26.4.2018

9:30 - 10:45                                 5. blok přednášek

Ing. Bernard Kopec - Ultrazvuk – věda, umění nebo pouze zkoušení

Ing. Jaroslav Šnajberk - Přehled vlastností příložných snímačů pro zkoušení vířivými proudy

Ing. Jan Crha CSc - Příklady a možnosti aplikací akustické emise v NDT

10:45 - 11:20                                             Coffebreak

11:20 - 12:00                                  6. blok přednášek

 Bc. Dalibor Solnař MBA - Jak zasáhne GDPR do NDT

Jiří Brus - Defektoskopie a lidský faktor - filozofie přístupu


12:30 - 13:15                                                            Oběd


13:15 - 14:00                                       Závěrečná diskuse,
                                  zhodnocení a ukončení Workshopu

OBSAH PŘEDNÁŠEK

průběžně doplňováno

V současné době je projednávaná odborná náplň s předními odborníky v NDT. Konzultována je účast a vystoupení Dr. Steiba z Německa, hlavním referátem by měla být prezentována i některá další zahraniční firma. Osloveni byli také Ing. Kopec, Ing. Šnajberk, Ing. Popov, Mgr. Kubíček, p. Brus a některé výrobní firmy s bohatou tradicí v NDT a z TU VŠB.


In-line production control using XRF measurements systems

Povinnosti držitele povolení při používání zdrojů ionizujícího záření

Zabezpečení radionuklidového zdroje

Porovnání užívaných metod při ZMJ, ZMS a PMI

Přehled vlastností příložných snímačů pro zkoušení vířivými proudy

Přehled vybraných aplikací zkoušení vířivými proudy

Hodnocení kvality svarů při zkoušení ultrazvukem technikou phased array

Novinky v přístrojové technice RT, UT a PT

Příklady a možnosti aplikací akustické emise v NDT

Potřebujeme technické normy NDT?
Diskutabilní pohled do historie technické normalizace a počátků normalizace NDT v Československé republice. Přehled nových terminologických norem ČSN EN ISO metod NDT.


Hodnocení Widmannstättenovy struktury ultrazvukem 
Využití útlumu ultrazvukových vln k hodnocení Widmannstättenovy struktury feriticko - perlitické oceli, která se vyskytuje při nesprávném tepelném zpracování železničních náprav.


Ultrazvuk – věda, umění nebo pouze zkoušení
Netradiční pohled do historie zkoušení materiálu ultrazvukem od antiky po dnešek.

Defektoskopie a lidský faktor - filozofie přístupu

Vady z NDT–MPI, NDT-FPI v praxi a příčiny jejich vzniku

Přednáška o zopakování vyhodnocování vad v praxi se spoustou fotografií a o to víc to bude zajímavá.

Jak získat dotaci na kvalifikaci NDT

Metody a využití měření magnetických vlastností materiálů v NDT

Jak zasáhne GDPR do NDT

Máte také zájem o vlastní přednášku? Kontaktujte nás.

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA

Cenu za dvoudenní NDT Workshop 2018 včetně ubytování najdete v přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou ji prosím zašlete na email: info@cndt.eu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování nás kontaktujte na emailu info@cndt.eu.