free web page maker

NDT WORKSHOP 2018


Hotel PROSPER
Čeladná 25. - 26.4.2018


Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel PROSPER, Čeladná

PROGRAM

Časový program se individuálně upraví podle délky příspěvků

9:10 - 9:40                                       Registrace účastníků


9:50 - 10:00         Úvodní slovo, zahájení workshopu


10:00 - 11:15                                           1. blok přednášek

11:15 - 11:40                                                 Coffeebreak

11:40 - 13:00                                     2. blok přednášek


13:00 - 14:30               Oběd a check in (ubytování)


14:40 - 16:00                                    3. blok přednášek

16:00 - 16:20                                            Coffeebreak

16:20 - 17:30                                  4. blok přednášek


od 19:30                                      Společenský večer

9:30 - 10:45                                5. blok přednášek

10:45 - 11:20                                            Coffebreak


11:20 - 12:00                                 6. blok přednášek

12:30 - 13:15                                                           Oběd


13:15 - 14:00                Závěrečná diskuse, rozdání
                                                účastnických certifikátů,
                          zhodnocení a ukončení Workshopu

OBSAH PŘEDNÁŠEK

průběžně doplňováno

V současné době je projednávaná odborná náplň s předními odborníky v NDT. Konzultována je účast a vystoupení Dr. Steiba z Německa, hlavním referátem by měla být prezentována i některá další zahraniční firma. Osloveni byli také Ing. Kopec, Ing. Šnajberk, Ing. Popov, Mgr. Kubíček, p. Brus a některé výrobní firmy s bohatou tradicí v NDT a z TU VŠB.


In-line production control using XRF measurements systems

Povinnosti držitele povolení při používání zdrojů ionizujícího záření

Jak zasáhne GDPR do NDT

Porovnání užívaných metod při ZMJ, ZMS a PMI

Přehled vlastností příložných snímačů pro zkoušení vířivými proudy

Přehled vybraných aplikací zkoušení vířivými proudy

Hodnocení kvality svarů při zkoušení ultrazvukem technikou phased array

Jak získat dotaci na kvalifikaci NDT

Příklady a možnosti aplikací akustické emise v NDT

Potřebujeme technické normy NDT?
Diskutabilní pohled do historie technické normalizace a počátků normalizace NDT v Československé republice. Přehled nových terminologických norem ČSN EN ISO metod NDT.


Hodnocení Widmannstättenovy struktury ultrazvukem 
Využití útlumu ultrazvukových vln k hodnocení Widmannstättenovy struktury feriticko - perlitické oceli, která se vyskytuje při nesprávném tepelném zpracování železničních náprav.


Ultrazvuk – věda, umění nebo pouze zkoušení
Netradiční pohled do historie zkoušení materiálu ultrazvukem od antiky po dnešek.

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA

Cenu za dvoudenní NDT Workshop 2018 včetně ubytování najdete v přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou ji prosím zašlete na email: info@cndt.eu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování nás kontaktujte na emailu info@cndt.eu.