NDT WORKSHOP 2023

Termín 31.5.-1.6.2023
hotel Hukvaldy

JE ZA NÁMI
fotografie a přednášky připravujeme

Informace o Workshopu průběžně doplňujeme

Termín 31.5.-1.6. a místo v hotelu Hukvaldy jsou už dané.
- průběžně doplňujeme přednášky a upravujeme časový harmonogram
- cena za Workshop zůstala na stejné úrovni jako z doby před Covidem

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email info@cndt.eu.Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT. 

PROGRAM WORKSHOPU

ČASOVÝ ROZVRH

9:10 – 9:40 
( 30 minut)

Registrace účastníků

9:50 – 10:00 
( 10 minut)

Úvodní slovo, zahájení workshopu

10:00 – 11:15 
( 75 minut)

1. blok přednášek

Bernard Kopec:
LABORATOŘ NDT A SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Petr Kornatovský:
PREZENTACE PŘEDSTAVENÍ TARC ČEZ – TRÉNINKOVÉ A REALIZAČNÍ CENTRUM ČEZU

Štěpán Hefner:
PROVOZNÍ NDT ZKOUŠKA VÁLCŮ DĚROVACÍHO STROJE 

salónek

11:15 – 11:40 
( 25 minut)

Přestávkasalónek

11:40 – 13:00 
( 80 minut)

2. blok přednášek

David Petr:
KONTINUÁLNÍ KONTROLA KOLEJNIC U SŽ

Marek Selucký:
PROBLEMATIKA MĚŘENÍ TVRDOSTI MIMO LABORATOŘ

Alexandr Popov:
OVĚŘENÍ ZRAKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

salónek

13:00 – 14:30 
( 90 minut)

Oběd a check in (ubytování)restaurace hotelu

14:40 – 15:25 
( 45 minut)

 3. blok přednášek

Michal Šofer:
APLIKACE METODY AKUSTICKÉ EMISE V ROZLIČNÝCH VĚDNÍCH DISCIPLÍNÁCH

Jaroslav Šnajberk:
POVÍDÁNÍM NA VOLNÉ TÉMA K VÍŘIVÝM PROUDŮM

salónek

15:25 – 15:45 
( 20 minut)

Coffeebreaksalónek

15:45 – 16:30 
( 45 minut)

 4. blok přednášek

Igor Chorovský:
DEFLECTOR PRO STARTOVACÍ RAMPU ARIANE 6

salónek

16:30 - 19:00 

Komentovaná procházka na hrad Hukvaldyod 19:00 

Večerní program, raut9:30 – 10:45 
( 75 minut)

5. blok přednášek

Thomas Schratt:
GREEN NDT

Bernard Kopec:
NOVELIZOVANÁ NORMA PRO KVALIFIKACI A CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ NDT ISO 9712

Alexandr Popov:
SPOLEHLIVOST V HODNOCENÍ NDT

salónek

10:45 – 11:20 
( 35 minut)

Přestávkasalónek

11:20 – 12:00
( 40 minut)

Závěrečná diskuse,
zhodnocení a ukončení Workshopu

salónek

OBSAH PŘEDNÁŠEK

Adresa

Hotel Hukvaldy
Hukvaldy 24, 739 46

Mob. +420 725 174 008

Provozní doba recepce:
Po - Ne: 8:00 - 21:00

Pořadatelé akce: